Sigorta Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 

 

Sigorta anlaşmazlıklarının karmaşıklığı arttığı oranda arabulucunun uzmanlığına olan ihtiyaç da artmaktadır.  Arabuluculuk, masraflı ve yıllar sürecek bir davanın açılmasına yol açabilecek anlaşmazlıklar için etkin bir çözümleme olasılığı sunmaktadır ancak karmaşık sigorta anlaşmazlıklarının çoğu arabulucunun uzlaşmazlık sürecini iyi okuyamaması sebebiyle başarısız olmaktadır. Başarılı arabuluculuk için sigortacılık tekniklerine hakim, operasyonu iyi bilen bir arabulucu gerekmektedir. Lexis arabulucuları bu alandaki başarılarını sigorta hukuku ve sektörün çalışması ile ilgili bilgilerine borçludurlar.

Teknik olarak arabulucular kolaylaştırıcı veya değerlendirici olarak sınıflandırılabilir. Kolaylaştırıcı arabulucular,  tarafların birbirlerinin konumlarını anlamalarına yardımcı olarak anlaşmayı kolaylaştırmayı hedefler  ve tarafların konumlarının görece güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili görüşlerini açıklamaktan kaçınırlar. Öte yandan, değerlendirici arabulucuların, tarafların hukuki iddialarının geçerliliğini değerlendirme ve dava başarı şanslarını ölçerek süreci ilerletme olasılıkları daha fazladır. Lexis arabulucuları sigorta operasyonu bilgileri sebebiyle  hangi taktiğin tarafları çözüme kavuşturması en muhtemel olduğu konusunda değerlendirme yaparak sürekli bu bilinçli tercihlerle ilerlerler ve iki tarafın menfaatlerini optimum çözümde buluştururlar.

Sigorta anlaşmazlıkları, çeşitli sebeplerden dolayı arabuluculuk için ideal vakalar olmasına karşın,  genellikle arabuluculuk sorunları yaratan birden fazla sigorta şirketi ile ilgilidir ve doğru şekilde ele alınmadığı takdirde, bu bir grup sigorta şirketi ile arabuluculuk, her birinin diğerine güvence sağladığı bir çeşit “sürü” zihniyetine yol açabilmekte bu da süreci tıkamaktadır. Keza, sigorta şirketleri arabuluculuk sürecinde konunun öneminin gerektirdiği yetkiye sahip bir temsilciyle temsil edilmiyorsa arabulucunun çabaları havanda su dövmek kadar nafile kalabilir.  Bunlar arabulucunun toplantı öncesi öngörerek önlemlerini alması gereken noktalardır. Dediğimiz gibi; Sigorta arabuluculuğu uzmanlık ister.

Anahtar kelimeler: hasar,prim,kloz,lehdar,lütüf,muallak,avarya,poliçe, teminat, yükümlülük, zeyilname