Malpraktis iddialarında Arabuluculuk

Medikal Malpraktis iddiaları konusu hassas, yüksek tazminatlı ve uzmanlık bilgisi gerektiren iddialardır. Lexis arabuluculuk tarafların menfaatlerini koruyabilmeleri için öncelikle doğru bilgilendirilmeleri gerektiğini bilerek aşağıdaki soruların cevaplarına ulaşmalarını sağlar;

  • Yapılan teşhis, tedavi malpraktis mi?

  • Ne kadar tazminata hak ederim?

  • Mahkemeye gitsem dava yaklaşık ne kadar sürer?

  • Arabuluculuk   mu, mahkeme mi?

Ücretsiz değerleme için lütfen Lexis arabuluculuk ulaşınız.

Uygun görmeniz durumunda Lexis Arabuluculuk karşı taraf ile sizin adınıza iletişime geçer. Bu amaçla gönderdiği arabuluculuk davet mektubunun örneği aşağıdadır. 

 

Sayın .....

.......   Hastane Yetkilisi/Vekili, 
 

Hastanenizde tarihleri arasında ameliyat olan/yatan Sn. ....... ....... Tıbbi uygulama hatası iddiasıyla ilgili konusundaki uyuşmazlığı dostane olarak arabuluculuk yoluyla çözmek için bu davet yazısını yazıyoruz. 
 

Malpraktis iddiasıyla yapılan hukuki uyuşmazlığın 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlığı olduğu anlaşılmaktadır. 
 

Size yapılan teklifin elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde cevap vermeniz, cevabınızın olumlu olması halinde arabuluculuk görüşmelerine başlanması için görüşme tarih ve yerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Arabuluculuk görüşmelerine başlamadan önce arabuluculuk sürecinin daha verimli geçmesi için; 

Arabuluculukla ilgili şu hususları bilgi ve görüşlerinize sunmak isteriz: 
 
a)  Arabuluculuk taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın tarafsız, bağımsız, arabuluculuk eğitimi almış ve arabulucular siciline kayıtlı bir arabulucu desteği ile çözülmesi yöntemidir. 
 
b)  Arabulucu ile uyuşmazlığın çözümü tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Taraflar serbest iradeleri ile uyuşmazlığın dostane olarak çözümlenmesini sağlar. 
 
c)  Arabuluculuk görüşmelerine katılmak başvurucunun iddia ve taleplerini  kabul anlamına gelmez. 
 
d)  Arabuluculuk görüşmeleri, tarafardan birinin isteği ile her aşamada sonlandırılabilir. 
 
e)  Arabuluculuk görüşmelerinde gizlilik ilkesine uyulması esastır. 
 
f)  Arabuluculuk ücreti 6325 sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ortaklaşa ödenir. Ancak ücretin hangi tarafça ödeneceği ve ne kadar olacağı müzakerelere başlanmadan önce taraflarca özel olarak da belirlenebilir. Arabulucunun ücretine ilişkin bilgilere Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinden ulaşabilir- 
 siniz. (6325 Sayılı Yasa 7. madde, Yönetmelik 12. madde) (http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife-index.html) 
 
g)  Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varılması halinde, arabuluculuk ücreti dışında, mahkeme harcı ve yargılama giderleri ödenmez. 
 
h)  Arabuluculuk toplantılarına bizzat veya avukatınız aracılığıyla katılabileceksiniz. 
 
i)   Arabulucuya başvuracağınızı dava açıldıktan sonra mahkemeye bildirmeniz halinde görülmekte olan dava, üç ayı geçmemek üzere ertelenebilecektir. Birlikte talep etmeniz halinde ise bu süre üç aya kadar daha uzatılabilecektir. 
 
j)   Arabuluculuğa başvurma konusunda anlaşmaya vardığınızda, sürecin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. (6325 Sayılı Kanun 16. madde, Yönetmelik 20. madde) 
 
k)  Uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmanız, isteğe bağlı olarak arabuluculuk faaliyetinden vazgeçmeniz, görüşmelerden çekilmeniz, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının anlaşılması veya arabuluculuk faaliyetini sona erdirmeniz durumunda arabuluculuk sona erecektir. 
(6325 Sayılı Kanun 17. madde, Yönetmelik 21. madde) l)   Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varmanız halinde, varılan anlaşmayı tespit edip arabulucu ile birlikte imzalayarak, mahkemeden bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirsiniz. Bu şerhin verildiği anlaşma tutanağı ilam niteliğinde bir belge sayılacaktır (6325 Sayılı Yasa 18. madde, Yönetmelik 22. madde) 

 

Bu davetin size ulaştığı tarihten itibaren veya daveti alma tarihinden itibaren arabuluculuk görüşmelerine katılma davetimizi kabul edip- etmeyeceğinizi 15 gün içinde tarafımıza iletmenizi rica ederiz. 
 

Uyuşmazlığı anlaşmaya çevirmenizi temenni ederiz. 
 
Lexis Arabuluculuk Merkezi

Anahtar Kelimeler: Tazminat, Yanlış teşhis, Yanlış Tedavi, Doktor, Hasta, Ameliyat, Hasta yakını, Malpraktis, Tıbbi uygulama Hatası, Hastane

doktora razminat davaları yanlış teşhis yapan  dava  tazminat doktor hataları ve ihmalleri nedir doktor hatası nedeniyle tazminat davası zamanaşımı hastaneye ve doktora dava acmak kaç yıl geçerli doktor hatasından kaynaklanan kusurlarda hukuksal tazminat için nasıl bir yol izlenmeli özel hastane hatası tazminat doktor hatası tazminat miktarı  doktor hatasına rekor tazminat doktor hatası ölüm maddl tazminat ne kadar sgk arama açılmıyor  doktora dava açmak yanlış tanı doktorun tazminat sorumluluğu  yanlış tedavi yapan doktora dava nasıl yapılır doktor suçlu bulunmazsa hastaneye dava açılır mı istinye liv doktor hatası hasta öldü atar damar patlatmak doktor hatasi malpraktis davaları doktor cezalari
ceza davası doktora dava açmak istiyorum doktor arama ekranı açılamıyor estetik doktor hatası sorulan sorular  tazminat davası dilekçe örneği
doktora dava açma süresi  hastaneye tazminat dilekçe  suç duyurusu doktor hatası nedeniyle tazminat yanlış teşhisi estetik operasyon doktora dava açma süresi hataları haberleri  hatalarında zamanaşımı devlet hastanesi doktor hatası dava acma  hatasından bir gözün kaybı
doktoru mahkemeye vermek örnek dilekçe  tazminzt  ankara  davaları