Hastane ve Arabuluculuk

Başlangıçta hastane ve hasta paralel bir amaç için bir araya gelmiş olsalar dahi istenmeyen olaylar sonucu yasal bir uzlaşmazlığa düşebilirler. Klasik dava yönteminin yıllar süren, yıpratıcı olumsuz tanıtım etkisi yanında hasta tarafını "ötekileştirici" özelliği de mevcuttur.  Bunlar günümüzde sosyal medya sebebiyle süratle yayılan yıpratıcı olumsuz tanıtımlardır.

Keza "doğruyu"  değil, "haklıyı" araştıran klasik dava süreci sonucu taraflardan biri kazanarak çıkmakta, kaybeden taraf ise neler olduğunu tam anlamamış bir halde, kızgınlığı artarak, aleyhte söylemlerine devam etmektedir. Yıllar süren bu süreç boyunca doktor ve sağlık personelinin morali bozulmakta, ciddi performans kayıpları yaşanmaktadır. Arabuluculuk geleneğinin yarım asra dayandığı Amerika Birleşik Devletlerinde  Hastane - Hasta arabuluculuklarında çözüm şansının %90 üzerinde olduğu gözlenmiştir (1). Benzer gerekçelerin ülkemizde de geçerli olduğunu gözlemlemekteyiz.

(1). Szmania SJ, Johnson AM, Mulligan M. Alternative dispute resolution in medical malpractice: A survey of emerging trends and practices. Conflict Resolution Quarterly. 2008;26(1):71-96.