HASTA ve ARABULUCULUK

Arabuluculuk gizlilik temelli bir uzlaşma süreci olduğu için taleplerinizin karşı taraf tarafından kabul edilmesi, tüm iddiaların açık tutulacağı dava sürecine göre daha olasıdır. Lexis Arabuluculuk diğer bütün arabuluculuk merkezlerinin de olması gerektiği gibi her taraftan eşit uzaklıktadır, ancak:

Arabulucularımız sağlık hukuku alanındaki deneyimleri ile menfaatleriniz ile ilgili sorularınızı kolayca yanıtlar, gerekirse tıbbi uygulama hatası vb. iddiaların kapsadığı alanlardaki sorularınızı yanıtlayabilecek bir uzman tıbbi bilirkişi sağlar. Bilgi; menfaatlerinizi korumada avantajınızdır.


Arabuluculukta kararı siz verirsiniz. Sizin katılmadığınız, imza atmadığınız bir karar arabuluculuktan çıkmaz.

Arabuluculuk istediğiniz zaman görüşmeyi sonlandırabileceğiniz bir süreçtir. Bu kararı verdiğiniz taktirde görüşmeyi sonlandırmayı baskı altında kalmadan özgürce yapabilmeniz için Arabulucunuz size tüm desteği verecektir.


Merkezimiz maslakta modern bir ofis katıdır ve toplantı odalarımız büyük, ayrı görüşmelere ve ara vermeye uygundur. Tekerlekli sandalye ulaşımı mevcuttur.

 

HASTA TARAFININ ARABULUCULUĞA BAŞVURUSU VE AŞAMALAR

Hasta veya Avukatı, dava açmadan veya dava süreci ilerlerken Lexis Arabuluculuk Merkezi ile görüşür ve  karşı tarafın da görüşülmesi için onayını alabilir. Eğer başvuran taraf karşı taraf ile temasa geçmek istemiyorsa , ki genellikle uygulanan yöntem budur, Lexis arabuluculuk  başvuran hasta tarafı adına Doktor/Hastane/Sağlık kuruluşu ile temasa geçer ve arabuluculuk davet mektubunu gönderir. Bu davetin olumlu yanıtlanması halinde  her iki tarafa da uygun bir yer ve zaman belirleyip, arabuluculuk toplantısını düzenler. 
 

Arabulucu, tarafların arabuluculuk müzakerelerine başlamadan önce uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeyi denemeyi kabul ettiklerine dair bir sözleşme hazırlar ve arabuluculuk ücretini belirler. Taraflarla bu belgeleri paylaşır.
 

Eğer taraflar arabuluculuk süreci neticesinde bir çözüme ulaşırlarsa, arabulucu bir anlaşma belgesi hazırlar. Bu anlaşma belgesi, taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır.

Arabuluculukta çözüm anlaşması sağlanırsa imzalandıktan sonra her iki taraf için de bağlayıcıdır. Taraflar istedikleri takdirde, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre yetkili olan mahkemeden bu anlaşma için icra edilebilirlik şerhi talep edilebilir. Bunun üzerine icra edilebilirlik şerhi verilen anlaşma ilam niteliğinde bir belge haline gelir.

Arabuluculuk süreci başarısızlıkla sonuçlanırsa davacı Hasta/Hasta yakınları veya Avukatı mahkemede her zaman dava açma hakkına sahiptir.