Arabuluculuk ücret tarifesinde yapılacak değişikliklere uyum göstermeyi taahhüt ederiz. Medikal uygulama hatası ve Hasta-Hekim uyuşmazlıklarında uygulanan resmi ücret tarifesi aşağıdadır:

Lexis malpraktis arabuluculuk_ücret.png